רגע נוכח
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/ef6_Mabat_180X75_185X83_2020.jpg
  המבט
  יציקת אפוקסי, חוטי ברזל ושברי זכוכית 2020, 75/180 ס''מ 83/185 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/575_mkbz_apvksi.jpg
  מיקבץ רגעים
  יציקת אפוקסי, פילמם וחוטי ברזל, 12/8 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/1dd_avi_33343_2016.jpg
  רגעים תלויים
  יציקת אפוקסי פילמים 2016, 10/60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/43e_3Fig_7_6_2019.jpg
  מיקבץ
  יציקת אפוקסי 2019, 7ס''מ / 6 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/1ba_EpoxyFigBarrzel.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/5cb_Here_I_am_7_5_18.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/501_avi_34066a_2016.jpg
  מבט
  יציקת אפוקסי 2018, 15 ס''מ / 10 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/3ca_lla_cvtrt__tcnikha_mavrbt_30X15.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת , 2016, 30X15 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/4b9_a41685_Dmuyot.jpg
  דמויות, חותם
  טכניקה מעורבת 2017, 12*25 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/9d2_avi_34063a_3Dmut_11_Dancing.jpg
  ריקוד
  טכניקה מעורבת 2017, 15*30 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/7f6_avi_34069bDmut_13_Meurpal.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת 2017, 6*4 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/3c5_a41687_Dmut.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת 2017, 20*20 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/425_8_avi_34057a_Dmut_7Zahav.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת 2017, 7*15ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/4b9_9_avi_34057b_3Dmut_8.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת 2017, 20*20 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/f3e_11_avi_34063bDmut10_Met.jpg
  מאונך
  יציקת אפוקסי 2016, 20 ס''מ / 30 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/b19_1_avi_34059__gdvl(1).jpg
  דמות באובל
  יציקת אפוקסי 2016, 40 ס''מ / 20 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/d5a_FigGlass_1_2019.jpg
  אולי
  יציקת אפוקסי 2019, 25 ס''מ / 10 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/9be__DSC7484_PickeshetAlon.jpg
  אילתור 2
  יציקת אפוקסי 2019, 38 ס''מ / 26 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/5a3_TaviBlue_28_38_2019.jpg
  אילתור 3
  יציקת אפוקסי 2019, 38 ס''מ / 28 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/895_2PageTavim_56_38_2019.jpg
  אילתור 1
  טכניקה מעורבת 2019, 38 ס''מ / 52 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/173_3_avi_34066a.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/1ec_Frozen_moment_Apoxi_Flowers_Wire_Tile_2019_(1).jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/1dd_15_1_ctvm_9_6_2019.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/042_AleBArzel5.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/a7e_3Flowers_12_12_2019.jpg
  זרם
  יציקת אפוקסי 2019, 20 ס''מ / 15 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/22e_15_2_mha_am_izikt_apvksi__8_6_19.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/23/23/Big/862_Glass2_2019.jpg
  גל
  יציקת אפוקסי 2019, 20 ס''מ / 15 ס''מ