אש ומים
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/8b8_and_all_this_time_70_100_2018_R.jpg
  וכל הזמן הזה
  שמן על קנווס 2018, 70*100 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/579_aiha_chvbrs_izirvt_laivn_mmamkim_110_120_2015.jpg
  ממעמקים
  טכניקה מעורבת על קנווס 2015, 120*100
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/192_2017_30_30_im.jpg
  מצלול
  שמן על קנווס 2017, 40*40
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/451_3_positions_128_44_2014.jpg
  3 מצבים
  שמן על קנווס 2015, 120/40 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/abd_3_positions_120_40_2015.jpg
  משברים - מכור
  טכניקה מעורבת על קנווס 2015, 120/40 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/bc0_2017_60_90_mmamkim.jpg
  אופק
  טכניקה מעורבת על קנווס 2017, 90/60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/86e_Haze_120_80_ulay_2017.jpg
  ערפל
  טכניקה מעורבת על קנווס 2017, 120/80 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/a16_aiha_chvbrs_izirvt__70_100_2015_laivn__bin_lbin_2.jpg
  משברים
  טכניקה מעורבת על קנווס 2015, 70*100
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/4f7_Flowing_89_137_2015_R.jpg
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/745_BlueWave_140_50_18.jpg
  גל כחול
  שמן על קנווס 2019, 140/50 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/f01_2017_30_30_ash.jpg
  ליבה
  שמן על קנווס , 40*40
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/a43_2017_30_30_ash_vmim.jpg
  אש ומים
  שמן על קנווס 2017, 40*40
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/bbb_haam_thaiha_li_2_0_40_2018.jpg
  האם תהיה לי
  שמן על קנווס 2018, 40 ס''מ / 40 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/041_shlvshha_aigvlim_advmim__60_60_2017.jpg
  עיגול אדום
  טכניקה מעורבת על קנווס 2017, 60*60
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/ae5_2017_90_100_btnvaha.jpg
  בתנועה
  שמן על קנווס 2017, 70*90
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/b4f_zp_40_40_2017.jpg
  צף
  טכניקה מעורבת על קנווס 2017, 40*40
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/20/20/Big/896_Flowing_89_137_2015_R.jpg
  זרימה (מכור)
  טכניקה מעורבת על קנווס 2015, 89 ס''מ * 137 ס''מ