עצים
 • 1
  עד אינסוף (נמכרה)
  טכניקה מעורבת על קנווס
 • 2
  עץ חרוך
  טכניקה מעורבת על קנווס 2013
 • 3
  עץ חרוך - פרט
 • 4
  ללא כותרת (נמכרה)
  טכניקה מעורבת על קנווס 2014
 • 5
  ללא כותרת (נמכרה)
  טכניקה מעורבת על קנווס 2014
 • 6
  ללא כותרת (נמכרה)
  טכניקה מעורבת על קנווס 2014
 • 7
  יער
  טכניקה מעורבת על קנווס 2009
 • 8
  שמים אדומים
  תחריט 2011
 • 9
  ענפים
  תחריט 2011
 • 10
  צלב
  טכניקה מעורבת על קנווס 2009
 • 11
  ממעמקים
  שמן על קנווס 2015
 • 12
  רימונים
  טכניקה מעורבת על קנווס 2009
 • 13
  הפוך
  פרינט דיגיטלי 2009
 • 14
  צף
  טכניקה מעורבת על קנווס 2012
 • 15
  מחווה לואן גוך
  טכניקה מעורבת על קנווס 2009