עבודות נוכחיות
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/eca_Exodus_66_58_22.jpg
  יציאת מצרים
  טכניקה מעורבת על דיקט 2022, 66 ס"מ X 58 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/7d5_In_the_Eye_of_Storme_70_50_22.jpg
  בעין הסערה
  טכניקה מעורבת על קנווס 2022, 70 ס"מ / 50 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/b5c_122_63_6_20_BornTBWild.jpg
  נולד לחופש - נמכר
  טכניקה מעורבת על עץ 2020, 222 ס"מ / 63 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/81b_Flowting180_70_2020.jpg
  ציפה
  טכניקה מעורבת על קנווס 2020, 180 ס"מ / 70 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/af5_Growth_150_50_2020.jpg
  צמיחה טריפטיך - נמכר
  טכניקה מעורבת על קנווס 2020, 150 ס"מ / 500 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/af7_OnTheEdge_80_70_2019R.jpg
  על סף
  טכניקה מעורבת על קנווס 2019, 70 ס''מ / 90 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/bcd_AndAllThisTimeR_50_35_2019.jpg
  וכל הזמן הזה
  שמן על קנווס 2019, 35 ס''מ / 50 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/60c_184_74_2020_3.jpg
  הנני 1
  יציק אפוקסי בשילוב מתכת, זכוכית 2020, 74/184 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/f79_184_103_2020_5.jpg
  הנני_2
  יציקת אפוקסי, חוטי ברזל ושברי זכוכית 2020, 103/184 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/25d_aiha_chvbrs_ama_admha__140_50_21_.jpg
  אמא אדמה
  טכניקה מעורבת על קנווס 2021, 140 ס"מ / 50 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/81a_maof_110_110_21.jpg
  מעוף
  טכניקה מעורבת על קנווס 2021, 110 ס"מ / 110 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/3f6_aiha_chvbrs_kivm_140_50_21.jpg
  קיום
  טכניקה מעורבת על קנווס 2021, 140 ס"מ / 50 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/058_elionim_tahtonim_140_50_21.jpg
  עליונים תחתונים
  טכניקה מעורבת על קנווס 2021, 50 ס"מ / 140 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/9b5_hatbvnnvt_60_80_21.jpg
  התבוננות
  טכניקה מעורבת על קנווס 2021, 60 ס"מ / 80 ס"מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/22/22/Big/22d_Hitbonenut_180_60_2023.jpg
  התבוננות
  טכניקה מעורבת על דיקט 2023, 180X60