עבודות נוכחיות
 • 1
  דרך
  טכניקה מעורבת על קנווס 2019
 • 2
  הנני
  טכניקה מעורבת על קנווס 2019
 • 3
  מעמקים
  טכניקה מעורבת על עץ 2017
 • 4
  אדמה רוח ואש
  שמן על קנווס 2019
 • 5
  וכל הזמן הזה
  שמן על קנווס 2019
 • 6
  על סף
  טכניקה מעורבת על קנווס 2019