חותם
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/ee4_Hotam_3Parts_60X60cm_2016.jpg
  חותם
  הטבעת בטון ב-3 חלקים , 60/60 xס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/148_avi_32716b.jpg
  ללא כותרת , בטון
  טכניקה מעורבת, 2016, 60X60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/5fd_2lla_cvtrt___btvn___2016_60X60.jpg
  ללא כותרת , בטון
  טכניקה מעורבת 2016, 60 ס''מ / 60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/f1f_3_llacvtrt__btvn_60X60.jpg
  ללא כותרת , בטון
  טכניקה מעורבת 2016, 60X60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/bd5_4_60X60_lla_cvtrt___btvn.jpg
  ללא כותרת , בטון
  טכניקה מעורבת , 2016, 60X60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/4a5_HotamFigures_30X20cm_2016.jpg
  דמויות חותם
  הטבעת דמויות בבטון , 20/30 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/5c8_12_avi_32743.jpg
  חותם, בטון
  טכניקה מעורבת ,2016, 15*30 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/54f_lla_cvtrt__tcnikha_mavrbt_2016_35X20.jpg
  חותם ,בטון
  טכניקה מעורבת 2016, 20 ס''מ / 32 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/3ae_lla_cvtrt__tcnikha_mavrbt_2016_15X30.jpg
  חותם ,בטון
  טכניקה מעורבת 2016, 30 ס''מ / 15 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/115_lla_cvtrt__tcnikha_mavrbt_15X29.jpg
  ללא כותרת , חותם
  טכניקה מעורבת , 15X29 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/ed2_avi_32758_2016.jpg
  רישום בבטון
  טכניקה מעורבת על קנווס 2016, 60 ס''מ / 60 ס''מ
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/e9b_hanni_70_90_2017_R.jpg
  הרהור
  טכניקה מעורבת על קנווס 2017, 70*90
 • https://www.ayachowerspaintings.com/Assets/Images/19/19/Big/1ef_beton_Apoxi_2016.jpg
  ריחוף
  אפוקסי, בטון, פילם וחוט מתכת 2016, 10/15 ס''מ